• Navigator
  • Vědecký seminář

  Vědecký seminář


  SEMINÁŘ BYL S OHLEDEM NA ZDRAVOTNÍ RIZIKA ZRUŠEN!


  Cílem semináře, který se koná pod záštitou Univerzity Karlovy, je diskuze, která by měla přispět k prohloubení problematiky působení žen a matek ve vědeckém a akademické prostředí. Jedná se o zásadní téma, které má celouniverzitní i obecně společenský dopad a relevanci a je velice důležité i pro budoucí utváření a směřování naší společnosti.


  Jaké mají ženy na univerzitě podmínky a postavení?

  Jaké jsou dnes největší překážky pro další zlepšování těchto podmínek?

  Jaké sociální stereotypy panují v pohledu na ženy ve vědě v porovnání s jejich mužskými protějšky?

  Kdo jsou inspirativní ženy, které dosáhly významných vědeckých úspěchů, a přitom žijí plnohodnotný osobní a rodinný život?


  Tyto a řadu dalších otázek chceme ve vzájemné diskuzi otevřít na semináři, který by neměl být uzavřeným akademickým setkáním, ale naopak představovat živou, podnětnou a následně i celospolečenskou reflexi důležitého tématu.


  Univerzita Karlova zve na toto setkání mj. laureátky Ceny Milady Paulové, významné vědecké a pedagogické osobnosti, zástupce institucí, které utvářejí vědecko-výzkumné prostředí v České republice a v neposlední řadě úspěšné mladé vědkyně.


  Srdečně zveme nejen ženy a dívky!   


  Místo konání: Vlastenecký sál, Karolinum


  Termín konání: 11. 3. 2020 od 9:30 – 16:30


  Seminář je pořádán k výročí padesáti let od úmrtí první československé profesorky Milady Paulové.
  Poslední změna: 10. březen 2020 15:10 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: