• Navigator

  Cena Milady Paulové

  Na počest významné ženy, pedagožky a vědkyně Milady Paulové byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ustavena Cena Milady Paulové, oceňující každoročně celoživotní přínos významných žen vědě, jejich mimořádný podíl na rozvoji oboru, včetně pedagogické činnosti a práci v akademické sféře, popřípadě v soukromém, průmyslovém výzkumu nebo v občanské společnosti. Cena se uděluje od roku 2009 a předává ji ministr školství ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.


  Smyslem udílení Ceny Milady Paulové je nejen veřejně ocenit české akademičky a badatelky, ale současně podpořit postavení žen ve vědeckém a akademickém prostředí a inspirovat začínající vědkyně nebo studentky, které se zamýšlejí nad vědeckou kariérou. Ocenění má vyzdvihnout právě ty osobnosti, které se ve svém profesním i soukromém životě angažují ve prospěch společnosti a představují nepřehlédnutelné postavy vědeckého i občanského života.


  O udělení Ceny Milady Paulové rozhoduje ministr školství, mládeže a tělovýchovy na základě doporučení hodnotící komise, která se rozhoduje podle nominací, vzešlých jak od jednotlivců, tak skupin a institucí. V komisi zasedají experti v oblasti, pro níž je v daný rok cena udělována, jako například pro oblast ekologie a trvale udržitelného rozvoje (2009), historie (2012), výzkumu o fyzice (2015) či letošní obor jazykovědy. S převzetím ceny je spojena i finanční odměna, a to ve výši 250 tisíc korun.  Poslední změna: 26. únor 2020 10:40 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: