• Navigator
  • Úvodem

  Úvodem

  Pro Univerzitu Karlovu je ctí, že se na její půdě etablovala řada ženských osobností, jež se zásadně uplatnily na prestižních českých i světových výzkumných pracovištích. Ne vždy si uvědomujeme, že možnost studia a následné uplatnění žen ve vědě je stále čerstvá záležitost. A je skvělé žít v době, kdy studenti i zaměstnanci univerzity vnímají tuto skutečnost již zcela samozřejmě a spontánně a doufejme bez předsudků. O tuto problematiku je však třeba pečovat, rozvíjet její význam a stále si ji připomínat.


  Prioritou dnešní univerzity je poskytovat možnosti kvalitního vzdělávání, vytvářet podmínky pro excelentní výzkum a podporovat nadějné studenty a mladé vědecké pracovníky bez ohledu na jejich původ či pohlaví. Věda není mužská, nebo ženská. Přístupy a cesty k poznávání a porozumění jsou – a z podstaty věci musejí být – různé, všichni pak usilujeme o ty nejlepší výsledky. Jen tento přístup, takto seskládaná mozaika poznání, může vést ke komplexnosti pojetí vědeckých problémů.


  Univerzita Karlova připravila pro tento rok unikátní projekt, v němž chce poukázat na nelehkou situaci žen v prostředí vědeckého výzkumu. Jejich působení v tomto odvětví je nejednou doprovázeno komplikacemi a nedostatečnými opatřeními ze strany zapojených institucí. Univerzita Karlova jako zásadní vědecko-výzkumná instituce otevírá toto důležité a mnohdy opomíjené téma a nehodlá zůstat u pouhého konstatování stavu věcí, ale chce iniciovat konkrétní návrhy na změnu situace.  Milena Králíčková, Lenka Anna Rovná, Radka Wildová

  prorektorky Univerzity Karlovy a garantky projektu  Poslední změna: 26. únor 2020 12:01 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na: